Verslag Open Monumenten weekend

Tijdens de open monumentendagen op 11 en 12 september 2021 was ook de Broederenkerk te Deventer te bezichtigen. Onze Taizégroep Deventer mocht er een informatiekraam inrichten om meer bekendheid te geven aan het bestaan van deze groep (al meer dan 30 jaar) en de wekelijkse vieringen. Deze informatiekraam werd bemenst door verschillende leden van de groep. Een mooie banner en het icoon stonden aan weerszijden van de kraam. Behalve het infomateriaal waren er ook kaarsen die kon men kopen. Er stonden 3 muziekstandaards met muziekmappen ter inzage.

Op zaterdag werd er onder de bezielende leiding van Guusje een open repetitie gehouden. Met een aantal zangers van de groep, aangevuld met oud-zangers en ‘n paar passanten werd er flink gezongen. Paula heeft leuke foto’s gemaakt. De kraam werd bezocht voor een praatje en/of om kaarsen te kopen. En men heeft actief bezoekers benaderd en infokaarten uitgedeeld. De muziek op de muziekstandaards werd ook bestudeerd door enkele mensen. Na het afsluiten en opruimen zaterdag werd er, door degenen die wilden, nog nagezeten bij de eetcafé De 7de Hemel. Dat was gezellig.

Zondag werd er op verzoek nogmaals spontaan gezongen. Niet gepland, dus alleen met de aanwezige leden en enkele belangstellenden.

Het waren 2 mooie bijzondere dagen, de naam Taizé is gezien en gehoord. Ook goed voor de onderlinge contacten.

Jeffrey en Joke

Broederenkerk 5 weken dicht / OMA verhuisd tijdelijk

Omdat de Broederenkerk 5 weken dicht gaat i.v.m. de bestrijding van houtworm, gaat het OMA woensdagavond gebed tijdelijk plaatsvinden op twee andere locaties.

 • Op 22 en 29 september zitten we in de Lebuinuskerk aan het Grote Kerkhof
 • Op 6, 13 en 20 oktober zitten we bij het Leger des Heils aan de Rijkmansstraat
 • Op 27 oktober zitten ten slotte nog eenmaal in de Lebuinuskerk aan het Grote Kerkhof

Versoepelingen Corona-maatregelen

Naar aanleiding van de versoepelingen die de regering had aangekondigd heeft het Aartsbisdom de richtlijnen rondom de vieringen in de katholieke kerken aangepast. Hierdoor zijn ook voor de wekelijkse Oecumenische Meditatieve Avongebed vieringen een aantal versoepelingen van belang die vanaf 30 juni gelden.

Het betreft de volgende versoepelingen:

 • De mondkapjesplicht verdwijnt
 • De anderhalve meter afstand regel blijft vooralsnog gehandhaafd
 • Evenals het verplicht ontsmetten van de handen
 • Registratie van de bezoekers is niet meer nodig
 • Met zijn allen zingen is nog niet toegestaan met meer dan 12 personen.
  Hierom worden de bezoekers d.m.v. een letter op het liedblad verdeeld in twee groepen A en B.
  Bij de liederen staat aangegeven welke groep mag meezingen.
 • Repeteren van liederen is weer mogelijk mits gehouden aan strikte regels.
  Willen de deelnemers van de zanggroep de agenda van de  website in de gaten houden wanneer er weer gerepeteerd gaat worden
 • Helaas kan er na afloop nog geen koffie en thee geschonken worden

Website vernieuwd

De website is vernieuwd!

Archief

Onze webmaster heeft alle digitaal beschikbare uitwerkingen van de avondgebeden in het Archief gezet dat gekoppeld is aan de Agenda voor de komende vieringen. Kon je niet naar het avondgebed komen? Bekijk dan via de agenda de uitwerking, beluister de liederen en voel je toch betrokken bij het avondgebed.

Liedmap

Ook staat de hele Liedmap online. Inleiders en zangers kun nu liederen opzoeken en met één oogopslag zien wat voor soort lied het is, de vertaling lezen en, als er solo’s bij het lied zitten, de soloteksten overnemen. Ook de uitwerkingen, die wekelijks worden verstuurd, maken gebruik van de Liedmap en, door middel van een reeks-functie, kun je alle liederen uit een uitwerking achterelkaar op de website beluisteren. Als je graag elke week de uitwerking per mail ontvangt kun je bij Contact dat aangeven. In de Liedmap zitten ook de nieuwe nummers voor het seizoen 2021-2022 die de zanggroep gaat instudere

n en dan ook in de avondgebeden kunnen worden gebruikt.

Hulp nodig

Toch is de Liedmap nog niet helemaal af. Van bijna alle liederen zijn één of meerdere geluidsopnamen gevonden, de video-opnamen (voornamelijk YouTube filmpjes) ontbreken nog. De webmaster vraagt dan ook hulp bij het verzamelen van video-linken van nummers 2- 148. Je mag een lijstje maken met het liednummer, de link, een omschrijving (staat er meestal bij of onder) en dat sturen naar de webmaster. Kijk van te voren wel even in de liedlijst of je geen dubbel werk doet en bij het nummer waar jij voor zoekt het blauwe video-icoon nog niet staat. Als voorbeeld kijk je even bij nummer 1 Mon âme se repose. Doe niet teveel nummer per keer, want is in praktijk een hele klus. Mocht je trouwens van liederen nog geluids- CD-opnamen hebben, die niet als voorbeeld in de Liedmap staan, houdt de webmaster zich ook aanbevolen.

OMA in CORONA

Onze wekelijkse vesper gaan gewoon door sinds 2 september van 2020. Alleen zijn er beperkingen van toepassing die invloed hebben op de wijze van vieren en de bezoekers.

Daarom wordt je bij binnenkomst gevraagd je handen te ontsmetten bij de automatische dispenser, worden je een paar gezondheidsvragen gesteld en zul je je bij de tafel moet registeren.
Daarna vragen we je om zelf een stoel uit de zuidbeuk te pakken (degenen die niet zelf een stoel mee kunnen nemen worden geholpen) en die bij de noordbeuk op één van de plakkertjes te zetten. Een gastheer/vrouw zal je daarbij helpen. Zo bouwen we samen onze versperkring op.
Tijdens de dienst mag alleen mee geneuried worden (niet zingen). We gebruiken CD-opnamen.

Tijdens het gebed is het nog niet toegestaan hardop mee te zingen. Mee neuriën mag wel.
Na afloop zet je zelf je stoel weer terug in de zuidbeuk op de vier kleine vierkante plakkertjes aldaar op de vloer en neem je onderweg daarheen een vochtig schoonmaakdoekjes mee om de stoel (vooral de leuningen) schoon te maken.