D-Support - Logo

Maak meer mogelijk

Hoe normaler het dagelijks leven , hoe gezonder dat is voor kinderen met diabetes en hun ouders. Dank voor uw gift.

Doe mee met de enquete

Wat is de impact op jullie gezin als ouders/voogd met een kind met diabetes. Vul de enquete in hier

Over D-support

Wie zijn nu precies de initiatiefnemers van D-Support?

De dragers van het initiatief zijn jongeren met diabetes (waaronder Maryse Beumer), ouders van kinderen met diabetes en diabetesprofessionals.

Het bestuur van D-Support bestaat op dit moment uit:

  • Agnes Clement-de Boers, voorzitter en werkzaam als kinderarts bij het Juliana Kinderziekenhuis / Haga Den Haag
  • Auktje Reiffers, vice voorzitter / secretaris
  • Akbal Mohamed, penningmeester

De projectleiding is in handen van.

  • Guusje Neijens, werkzaam als diabetesverpleegkundige in Diabetescentrum ISALA Zwolle

D-Support is een stichting en de primaire taak is het bieden van respijtzorg.

D-Support - Agnes Clement-de Boers

Agnes Clement-de Boers

D-Support - Guusje Neijens

Guusje Neijens

Missie & visie van D-Support

Visie
Stichting D-Support wil dat alle gezinnen met een kind met diabetes eenvoudig een geschikte oppas of opvang kunnen krijgen. Stichting D-Support ziet dat gezinnen met een kind met diabetes èn met een goede diabetesoppas de praktische druk beter aankunnen dan gezinnen zònder diabetesoppas. Omgaan met de diabetes bij een jong kind vraagt echter speciale kennis en vaardigheden. Het vinden van geschikte oppas is dus niet vanzelfsprekend. Bij gezinnen zonder oppas verwatert het sociale netwerk en verliest vaak een van de ouders zijn baan. Als ouders er minder alleen voor staan, functioneert het hele gezin normaler wat zelfs beter is voor de behandeling van de diabetes.

Missie
D-Support lost het tekort aan geschikte oppassers en opvang op zodat kinderen met diabetes èn hun gezinnen een betere toekomst hebben. Onze nadruk ligt op leuke veilige oppas/opvang en niet op de aandoening. Hierbij blijft de ouder 100% verantwoordelijk voor het kind, en er worden wederzijdse afspraken voor ondertekend.

Partners & middelen van D-Support

D-Support is maatschappelijk betrokken. Vele partners hebben steun betuigd aan D-Support en treden daarmee op als ambassadeur van D-Support. Onze netwerkpartners en ambassadeurs zijn ook op onze website terug te vinden. D-Support is in Nederland een officieel orgaan en kenniscentrum voor ouders met een kind met diabetes en de ontzorging bij oppas. D-Support werft vrijwilligers en traint hun in het omgaan met diabetes. Ook familieleden kunnen zich aanmelden voor een training als een (klein-)kind in de familie diabetes heeft gekregen.

D-Support verwerkt oppasverzoeken en brengt matches met vrijwilligers tot stand, en onderhoudt de contacten met vraaggezinnen, opvang en oppas

Maatschappelijk

D-Support betrekt graag organisaties als maatschappelijke partner. Inmiddels hebben een groot aantal organisaties zich als maatschappelijke partner aangemeld.

Lees meer

Bijdragen

Het werk van D-Support is mede afhankelijk van giften en donaties. Op deze manier kunnen wij ouders met een kind met diabetes blijven ondersteunen. Wat kunt u bijdragen aan ons werk? 

Lees meer

Contact

D-Support komt graag in contact met u als vertegenwoordiger van een overheids- of algemene instelling in de zorg. Op de contactpagina staan onze contactgevens. 

Lees meer